Footonid

Footon imepisike, võib valguskiirusel  jõuda ühest ilmaruumist teise – ühest planeetide süsteemist teise.

Kui footon satub ainesse, mis koosneb tavaliselt ioonidest, aatomitest ning molekulidest, siis võidakse ta neelata sõltuvalt tema energiast. https://et.wikipedia.org/wiki/Aatom

https://et.duncanda.com/physiker-stellen-248563

Teadus on võimeline kõike tõestama. Aga see imelik footon käitub meie mõistes ajas ja ruumis sootuks imelikult. Temal nagu ei olekski lõppu ja ei oleks ka algust. Ta ei tunne aega ega isegi ei ole relevantne mitte mingisugustele füüsikaseadustele, mis inimene on leiutanud. Ikka ei tea me veel vastuseid, sest me ei saa liikuda ajas edasi ja tagasi. Me ei saa olla elus, kui me enam ei ela, me oleme aja hetkes ja kõik eelnenu on meile minevik ja kõik ülejäänu tulevik. Me ei tea isegi kas me juhime oma saatust, kuid meil tundub olema üks kindel pidepunkt, see on see mida me saame katsuda käega – mateerija. See on see mis on ja mis ei näi, kuid ka selleski ei saa olla nii kindel.

Jumalapoeg tuli siia maale inimesena. Julmad tapmised on olnud läbi aegade, et nagu oleks inimene lihaloom (ja see lihaloomgi – kas see kõik peabki nii olema?). Inimene oli patune ja Jumalapoeg oli patuta. Surid võlla või tuleriida läbi nii need kes olid patused ja need kes olid vähem patused, et justnagu ei oleksi tähtis kui palju sa oled patustanud. Tihti aga poodi  võllas need kes olid tulnud siia ilma valgust tooma. Giordano Bruno, Jeesuse jüngrid…. Elu andis katsumusi ja vikat niitis olenemata kui patune keegi oli. Verine kuritöö, mis toimetatakse Jeesusega on antud meile lunastuseks.

„Tema kes ta oli süütu suri sinu eest ristil ja lunastas kõik meie patud“ Koloslastele 1:13, 14 .

Kui kannatus antakse nii neile, kes on patused kui ka neile, kes püüavad elada õiget elu? Kas siis inimene võib kõike teha, mis tema patune hing igatseb, sest tema karistus ei sõltugi sellest kui patune ta on? Jumalapoeg poodi risti, kuigi ta oli tulnud siia ilma valgust tooma. Mismoodi meid saab süüta Jumalapoja piinamine ja tapmine lunastada?

Kannatades inimene õpib olema inimene ja õpib ka milline ta ei peaks olema, sest kannatus paneb teda elu mõistma. Vahel inimene kannatades muutub aga kannatuste tekitajaks. Isegi kannatamine ei aita tal saada õigeks.

„Jeesus kes on surnuist üles tõusnud kolmandal päeval „ Pauluse kiri Korintoslastele pt.15

Süüta Jeesuse ülestõusmine on antud meile piiblis tõestusena, et igavene elu on olemas.  Kui püüame olla patuta on meil suurem lootus saada igavene elu. Kuid siit algab oletamine ja arvamine ja asjade tõlgitsemine, sest kõik juhtus väga ammu. Bakalauruseõppe student on kirjutanud terve kirjutise sellest kas Jeesus üldse oli olemas. Leidsin selle kirjutise ühest Tallinna Raamatukogust. Igal usul ja sektil on oma usk sellest, mis saab peale surma.

Kui nüüd footonid on laetud energiaga, siis footoni muundumine ja energia vabastamine võtab pisut rohkem aega, kui on see hetk mil inimene meie mõistes sureb ja ta süda lakkab tuksumast.

Mitmeis usundeis inimese hing rändab kehast kehasse. On usundeid milles hing pannakse magama ja ta tõuseb viimsel kohtupäeval pasuna hüüdes. On uskumisi milles hing läheb peale kehast lahkumist taevasse. Seal on erinevad kohad kuhu ta võib minna ja ta elu jätkub taevas. On uskumusi kus kõik pahad  hinged hävitatakse. On uskumine, et inimene laguneb ja saab mullaks ja mingit igavest hinge ei ole. Milliseid uskumisi veel on sellest saaks väga pika loetelu.

https://et.esperantotv.net/ioon-ja-aatom-mis-tavaline-ja-milline-erinevus

Võib arvata,  tänu footonile leiutab inimene rändamise ajas edasi ja tagasi. Tänu footonile inimese eluiga omandab väga pikad mõõtmed. Arvestades, et me oleme oma planeedi ära lagastanud, siis peab teadus väga kiire hüppe tegema ajas ja ruumis liikumise seaduste avastamisel, sest meil on aeg (näiteks) Marsile juba midagi kasvama panna, et sellest saaks uus koduplaneet.

Igasugu tegevusena ja ka tegevusetusena  toimub ioonide muundumine ja vabanemine. Negatiivne energia, nagu on seda sõjad tapmised, negatiivne mõte ja isegi depressioon – nende võngetega on võimalik maailm puruks põmmutada. Positiivse  energiaga anioon ja negatiivse energiaga katioon muunduvad ja ioniseerivad aatomeid ja moodustavad kogumeid. Oleks nagu pisimudel sellest, mis inimene teeb. Samas me ei oska oma elu sugugi kontrollida ja suunata. Nendest pisikestest osakestest teame üha rohkem ja rohkem, vast ongi see võti meie edasi eksisteerimisele.

 

Be happy!

Leave a Comment