Ülerahvastatus

Palvetasin Jumala poole, et pagulaste probleem laheneks. Jumal saatis koroona ja nüüd on  pagulemine  palju vaiksemaks jäänud. Enam ei räägita väga sellel teemal.  Nüüd tahaksin paluda, et ta aitaks maailma rahvastel vähem sigida, sest maa ei jõua enam toita kuid…

Rassid ja rahvused

Kui usundid ja rassid segunevad ei ole enam pooli, on vaid inimesed. Tundub, et meile  on meeldinud sõdida.  Kodusõjad on ju ikka olnud. Sõdime oma ideede ja uskumuste pärast. Sõdime, et saada mingit maatükki enda alluvusse. Sõdime, et allutada enda huvidele ja tahtmistele.  Sõdime, et midagi saada, nagu nafta, maavara, väljapääs merele. Sõdime, et ohjada neid kes  on kurjad. Kurjus muutub sellest aga veelgi kangemaks. Inimese mõistus ja süda oleks nagu lukkus. Maailmas on  kalkus hoolimatus ja julmus, viha. Kui need oleksid nagu riided mida saab kõrvale heita, siis vast  saaksime näha probleeme nii nagu see on ja ei tooks enam ümbritsevale kahju ja kannatusi. Utoopia veel hetkel.

Kahtlemata on olemas rumalad ja halba soovivad inimesed. Ei ole võimalik, et üks rass on parem kui teine või üks rahvus on halvem kui teine. On vaid inimeste iseloomuomadused. Kõige krooniks on terve mõistus, mis iseloomu tasandab.  Mis on siin ilmas meile tähtis? Olla koos meile kallite inimestega, aidata üksteist, säilitada ja hoida ümbritsevat. Andestada, et meie ajalugu on olnud selline kus on kannatused, vägivald, katastroofid ja haigused, nälg. Üllatavalt palju on inimesel luukeresid kapis. Me oleme kohutavad ja samas nii imelised. Me suudame luua. Me suhtlema kõnekeeles. Inimene on võrreldes loomaga loodud mannetu, kuid tal on mõistus, et luua ja ellu jääda. Loom ei ehita maja ega valmista süüa, kuid ta on tugev ja jääb ellu ka rasketes kliimaoludes.

Võimupiirkondade jagamine suuremate riikide vahel.

Kui suurriikides jõutakse kokkuleppele võimupiirkondade osas, toimub maatükkide jagamine. Muidugi ei saa allutatud rahvad sellega olla nõus ja see sünnitab sõja. Õli valab veel tulle ideoloogia vallutaja poolt. Mõistmine, et piirkondade jagamine ei ole üldse vajalik- seda pole veel. Mõistmine tuleb siis kui selleks sunnib häving. Väikeriigid ja rahvad on ajalooliselt vaadatuna olnud allutatud ja assimileeritud sõdijate poolt, ka terved kontinendid rahvaid on hävitatud, et vallutajatel oleks rohkem. Võim on seotud ahnusega. Raha ja millegi omamine, mida inimestel on vaja. Raha annab võimu tahta üha rohkem ja inimese loomus on see, et kui tal on võim, siis tahab ta üha rohkem. Oleks nagu “Hercule Poirot” film. Päranduse jagamine – kellele serviis, kellele karnituur, föönituur ja tapmine sellepärast.

Uus planeet

Oma tahtmistega hävitame me oma koduplaneeti ja teeme kahju ka enda liigikaaslasele inimesele. Looduskatastroofide puhul on näha, et me pole kõikvõimsad. See on mõistusele tulemise aeg, kuid me ei saa enam midagi teha. Me ei saa ka loota välisabile. On selge, et me ei ela kosmoses üksi, kuid ühe planeedi hävimisel võib jääda ka välisabist väheks. Kas suudame vastutada oma planeedi säilimise eest? Muidugi on ka eriarvamusi. Et planeet ei ole ohus ja planeedi säilimine ei sõltu meist. Õndsad on need kes ei tea ja kes usuvad. Nüüd on üha enam hakatud rääkima elu võimalikusest mujal planeedil. Mõistlik oleks siiski olemasolev planeet muuta elamiskõlblikuks.

Süsteem ja kord loob harmoonia. Kui vaadata lille, siis selle õie kroonlehed on pea kõik ühesuurused ja ta lõhnab  meeldivalt. Inimene on loodud harmooniliselt, ta mõtleb ja suudab oma füüsisega luua. Kõik meid ümbritsev tundub olema ime. Kuidas see kõik on loodud? Kes on selle loonud? On näha, et kõiges, mida ei ole loonud inimene on kord, süsteem ja harmoonia. Inimene külvab kaost sellega, kui tema poolt loodu on ebakorrapärane, süsteemitu ja korratu. Kaosega ei ole elu võimalik.

erakogu k.ho vikatimees

Inimesi on palju.

Uuendused millest oleks maailmale kasu, neid ei taheta kasutusele võtta. Näiteks kondoom, mis aitaks lahendada populatsiooni külluse probleemi. Osa meie maailmast ei tea sellest ikka veel midagi. Kondoomi kasutatakse efektiivselt rasestumise vastu ja ta on laiatarbekaup, kuid sellisena kasutatuna on ta olnud umbes 100 aastat, endistes sotsialistlikes maades umbes 45 aastat. Kuid kondoom ei lahenda  ära ülerahvastatuse probleemi, sest osa maailmast ei kasuta seda. On siis põhjuseks sõgedus, usulised veendumused või lihtsalt hoolimatus ja mugavus. Rasestumisvastased vahendid ja rasedusest hoidumine on pikem teema ja ka väga kauge teema neile kes seda tegelikult vajaksid.

kondoom

Maavarad nagu nafta, maagaas, metallid – need muudavad meie elu tsiviliseerituks. Ilma nendeta  võiksime olla tagasi  puidu kasutamisel ja  suitsutares. Naftatooted on kodukeemia, hügieenivahendid, plast ja palju muud. See kõik saastab loodust.  Raud hävineb aastatega, kuid ta ennast taas ei tooda. Maavarad ei ole lõputud ja see sunnib otsima neid sügavamalt maast, sunnib suuremaid riike varasid  omastama nende riikide käest kellel seda veel on. Abi oleks kui me tarbiksime  vähem. Me saame ju vähem tarbida. See tähendaks puitu. Ka puiduvarud ei suudaks end taastoota sellise kiirusega, mis oleks siis vajalik. Ilma metsata ei ole elu maal võimalik. Varem elati suitsutaredes, kuid meid oli siis palju vähem ja ka tarbijaid oli vähem. Inimpopulatsiooni  liigset arvu  lahendasid sõjad ja haigused, nälg ja looduskatastroofid.

Vesi on vajalik element planeedi säilimisel. Ilma veeta ei ole elu võimalik. Vee reostus seoses tööstusega, naftaga  ja ka üksikisiku poolt tekitatud reostus. Kuivaks jäänud piirkonnad, üleujutused ja hävingud osades piirkondades sunnivad rahvaid rändama. Kõik see on toimunud viimase 20 aastaga tänu ökoloogia tasakaalu muutumisele ja ülerahvastatusele. Piirkonnad kus elu on raske või seal enam elu ei ole, sunnib rahvaid rändama sinna kus veel elu on. Koroona levib ja nõrgestab meie Euroopa majandust ja  ühiskonda, sama toimub teistes tsiviliseeritud piirkondades. On vaid loota, et me ei korda neid vigu, mis tegime varem. Ühiskond ja majandus lagunes haigusest nakatatud maades ja tugevamad riigid “neelasid” nõrgestatud riike.

katk

https://kultuur.err.ee/1608119014/daniele-monticelli-katkulugude-luhilugu-metafoorid-narratiivid-poliitika

Tapmine

Tapmine lõbu  pärast, tapmine ego pärast, tapmine, et meid ei tapetakse, tapmine, et saada süüa. Põhjuseid on, kuid kas need on ikka põhjused?  Kahju tekitatud on emotsionaalne valu, füüsiline valu, emotsionaalne kahju. Kahjuks tapame ka enda liigikaaslast inimest.

Indias on lehm püha loom. Tema lapsi ei tapeta ja teda ei praeta ega tehta šašlõkki, kuna usk ei luba. Heaoluriikides nälga ei ole.  Loomi me käsitleme nagu nad oleksid  võrdväärne taimega. See on sõda loomade vastu. Millal see muutub? Probleemi ei ole lihtne lahendada. Loomapidamine on kulukas tööstusharu ja kurnab maailma.  Kuidas probleemi reaalselt lahendada?

( Liha söömine on puhas mugavus ja lõbu, kuid selle välja ütlemine, see oleks liig  meile kes me liha sööme. See oleks meis süümetunde tekitamine ja vägivald meie suhtes. Olete tähele pannud, et me toome ettekäändeks alati selle, et meie inimõigusi rikutakse ja meid ahistatakse. Aga loomalt isegi keegi ei küsi kas tema õigusi ahistatakse. Ometi ta elab, tunneb ja hingab nagu meie. See on üksnes mõte ja ma ei soovi kindlasti mitte kelleski süütunnet tekitada. Soovin aidata.)

Meie lemmikloomad  on lihatoitlased ja me ei lähe ju neile lindu ja hiirt jahtima. Kui muuta lehmapidamine erapidamiseks. Kui sulgeda suurtööstused, siis jääks palju inimesi ilma tööta. Jagada loomad loomatööstuses olnud  töötajate vahel? Erapidamine on sageli kulukas ja ei too midagi sisse. Kui pidada loomi humaanselt, saab neid pidada vaid nagu lemmikloomi? Kui lehma mitte paljundada, siis ei anna ta piima. Kui teda paljundada vaid  mõni kord tema elu jooksul läheks see kulukaks. Humaanselt ei tohiks tema vasikaid tapamajja viia. Tekib kari. Muidugi on võimalik sündinud loomi kinkida lemmikloomadeks. Kui lehma normaalselt käsitleda elab ta umbes 20 aastat või enam. Sul on kari kes on lihtsalt lõbu pärast, sest kui karja paljundada, saad küll piima aga mitte kauaks ja tekkinud on uus loom, kes vajab toitu ja hoolitsust. Tundub mittetoimiv. Lehma saab küll rakendada adra ette. Mongoolias toodetakse hobuse piima ja hobuse lapsi ei hukata, kuid hobusel on palju teisi funktsioone millega tema pidamine on tulu toov. Munade tootmine  humaanselt on võimalik. Siga saab olla vaid lemmikloom või veel midagi? Kas saaks teda kasutada ka näiteks narkoseana? Hetkel me räägime suurtootmisest, mis reostab loodust ja on kulukas. Planeedile kahjulike tööstuste sulgemine tähendaks ka alternatiivide otsimist, mida antud artiklis ei jõua käsitleda. Kui koduloomadel lastagi metsikult olla looduses või looduskaitse alal? Anarhia?

Maailm on väsinud vihkamast ja sõdimast. Kuidas saame ohjata kurjust endis ja kurjust enda ümber? Meile on antud keel ja loomevõime. Meiega ei ole kõik hästi ja meis ei ole kõik hästi. Ei ole mõtet jaanalinnu kombel peita pea liiva alla. Haridusel on selles kahtlemata oma osa. Uued suunad  ei tähenda vanade laiali lammutamist vaid vanast õppimist ja parema loomist. Kuidas parandada haiget maailma? Kuidas koostööd teha ja lahendusi välja mõelda?

Be happy!

Leave a Comment